web đánh bài(www.vng.app):珠江股份收到上交所问询函 要求说明置出、置入资产情况等

web đánh bài(www.vng.app):web đánh bài(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。web đánh bài(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,web đánh bài(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

观点网讯:2月10日,广州珠江发展集团股份有限公司发布了关于收到上海证券交易所《关于对广州珠江发展集团股份有限公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易草案的问询函》的公告。

据观点新媒体了解,此前珠江股份宣布与珠实集团、珠江健康进行重大资产置换及重大资产出售交易,将28亿置出地产业务,并7.79亿置入物管及文体运营资产。

根据问询函内容,深交所关注此次交易的拟置出资产作价、拟置入资产作价、交易安排、关联担保、现金对价用途、客户稳定性、业务整合及交易审批风险等8个问题。

上交所要求珠江股份,补充置出资产组截至目前的房地产开发情况;本次交易对置入资产与置出资产、以及对置入资产短期内采取不同估值方法的主要考虑;交易中其他应付款形成的时间及原因、金额、主要用途、期限及是否逾期、坏账计提情况等。

要求其披露上市公司对原控股子公司提供担保的具体情况;控股股东承诺于交割日后解除关联担保的原因及合理性;控股股东提供反担保的具体形式和金额等。

要求披露上市公司对珠实集团及第三方债务形成的时间及原因、金额、主要用途、期限及是否逾期、坏账计提情况等;欠款情况、还款计划、流动性情况、未来经营规划及资金需求等。

还要求说明结合珠江服务业务模式、客户获取方式、近年来客户新增或退出情况及收入占比等,说明客户结构特征与同行业可比公司是否存在显著差异,客户结构的变化对收入及毛利率的稳定性是否构成不利影响。请财务顾问和会计师发表意见。

添加回复:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。